СОШ №96 Средняя общеобразовательная школа №96

Учебно-воспитательная работа

Билим сапатынын көрсөткүчтөрү

 

Базистик

Билим берүү программасынын окуу мөөнөтүндөгү ишке ашырылуучу окуу сабактарынын саны-1982

 

1-чейрек

“5” —  105

“4” —  320

“3” —  1071

“2”-    4

Билим сапаты -28

Өздөштүүрүсү-99

 

2-чейрек

“5” — 120

“4” — 373

“3” — 1147

“2”- 1

Билим сапаты –30

Өздөштүүрүсү -99

 

Райондук олимпиаданын жыйынтыгында:

Математика: 1, 3, 4-орун;

Кыргыз тили: 5, 7-орун.