СОШ №96 Средняя общеобразовательная школа №96

Информационно-библиотечная служба

Информационно-библиотечная службаМектеп китепканасындагы китеп фондусунун азыркы учурдагы жалпы саны -12271

а ) Көркөм адабияттардын жалпы саны-1581

  • Президенттин белеги-1500
  • Мектептен келген-50 (корей эл жомоктор)
  • Билим берүү борбору

б )Мугалимдер үчүн усулдук колдонмолор – 458 (дид.мат,карта,таблиц)

в ) Окуу китептеринин жалпы саны – 10232 (2395 орус тил.окуу .китептер)

  • Билиим берүү минимтирлигинен – 4594 (715окуу китеп)
  • Билим берүү борборунан – 701
  • Мектептерден келген китептер – 4936 (1680 окуу китеп)

г ) Окуучуларга таратылган китептердин саны – 5798

д )Башталгыч класстарга -1100

Берилгени – 1043

2.Ал эми ата-энелер тарабынан окуучуларды китеп менен камсыздоо 47% түзгөн

  • Мектеп тарабынан окуучуларды китеп камсыздоо 23% түздү
  • Жалпы мектеп окуучулардын китеп менен камсыздоо 70% түздү

 

 

 

Информационно-библиотечная служба

 

Информационно-библиотечная служба Информационно-библиотечная служба Информационно-библиотечная служба Информационно-библиотечная служба Информационно-библиотечная служба Информационно-библиотечная служба Информационно-библиотечная служба Информационно-библиотечная служба Информационно-библиотечная служба Информационно-библиотечная служба Информационно-библиотечная служба Информационно-библиотечная служба Информационно-библиотечная служба Информационно-библиотечная служба Информационно-библиотечная служба Информационно-библиотечная служба Информационно-библиотечная служба  Информационно-библиотечная служба Информационно-библиотечная служба Информационно-библиотечная служба Информационно-библиотечная служба Информационно-библиотечная служба Информационно-библиотечная служба Информационно-библиотечная служба